Nakon što su agencije i dizajnerski studiji prijavili po tri rada prema vlastitom izboru
(3 billboarda, 3 citylighta i 3 megaboarda), a koji su zadovoljili uvjet da su prvi put plakatirani (na minimalno jednom plakatnom mjestu u Hrvatskoj) između srpnja 2002. i srpnja 2003. godine, uži izbor odabire selekcijska komisija. Selektori u uži izbor odabiru 12 billboarda, 3 citylighta i 3 megaboarda. Plakati koji su koncipirani kao serija, odnosno oni koji se sastoje od dva ili više plakata, tretiraju kao jedan rad i tako ocjenjuju.

Kriteriji
Svaki član žirija odlučuje samostalno i sukladno svojoj stručnosti, ugledu i autoritetu. Pri odlučivanju članovi žirija ocjenjuju plakat, odnosno seriju plakata kao samostalno djelo, izdvojeno od ostalih segmenata oglasne kampanje, ako ih je bilo. Ocjenjuje se kvaliteta djela, inovativnost u pristupu, a osobito inovativnost u tretiranju specifičnosti vanjskog oglašavanja. Svaki član žirija djela ocjenjuje isključivo na temelju vlastite procjene kriterija i na temelju vlastite stručnosti te pritom snosi moralnu i stručnu odgovornost za svoje odluke.

Sistem bodovanja
Svaki član stručnog žirija odlučuje neovisno od glasanja ostalih članova tako da na unaprijed pripremljenom obrascu označava tri rada koje smatra najboljima. Potom im pridružuje odredeni broj bodova, od 1 do 3, pri čemu najbolji rad dobiva 3 boda. Ako želi, član žirija može i drugačije rasporediti šest bodova kojima raspolaže. Dakle, moguće su slijedeće kombinacije bodova:

3+2+1
2+2+2

Odluku o nagradama donijet će zbroj bodova svih članova žirija. U slučaju da dva plakata imaju jednaki broj bodova, bodovi predsjednika žirija ce se udvostručiti. Ukoliko je u konkurenciji rad njihove agencije/dizajn studija, članovi žirija ne smiju bodovati taj rad.

Svaki član žirija potpisuje svoj ispunjeni obrazac.

Članovi predselekcijskog žirija su: Ivan Doroghy, Lana Cavar, Vanja Solin

Druga faza glasanja »