Nakon što su agencije i dizajnerski studiji prijavili po tri rada i serije prema vlastitom izboru
(3 billboarda, 3 city lighta, 3 megaboarda), a koji su zadovoljili uvjet da su prvi put plakatirani (na minimalno jednom plakatnom mjestu u Hrvatskoj) između kolovoza 2004. i kolovoza 2005. godine, uži izbor odabire selekcijska komisija. Selektori u uži izbor odabrali su 12 billboarda, 3 city lighta, 3 megaboarda i 3 serije plakata, city lighta.

Članovi predselekcijskog žirija su:
Gđa. Ira Payer
Gosp. Davor Bruketa
Gosp. Damir Ciglar
Gosp. Dag Oršić
Gosp. Mirko Ilić

Kriteriji

Svaki član žirija odlučuje samostalno i sukladno svojoj stručnosti, ugledu i autoritetu. Pri odlučivanju članovi žirija ocjenjuju plakat, odnosno seriju plakata kao samostalno djelo, izdvojeno od ostalih segmenata oglasne kampanje, ako ih je bilo. Ocjenjuje se kvaliteta djela, inovativnost u pristupu, a osobito inovativnost u tretiranju specifičnosti vanjskog oglašavanja. Svaki član žirija djela ocjenjuje isključivo na temelju vlastite procjene kriterija i na temelju vlastite stručnosti te pritom snosi moralnu i stručnu odgovornost za svoje odluke.

Sistem bodovanja

Svaki član stručnog žirija odlučuje neovisno od glasanja ostalih članova tako da na unaprijed pripremljenom obrascu označava tri rada koje smatra najboljima. Potom im pridružuje određeni broj bodova, od 1 do 3, pri čemu najbolji rad dobiva 3 boda. Ako želi, član žirija može i drugačije rasporediti šest bodova kojima raspolaže. Dakle, moguće su slijedeće kombinacije bodova:

3+2+1
2+2+2

Odluku o nagradama donijet će zbroj bodova svih članova žirija. U slučaju da dva plakata imaju jednaki broj bodova, bodovi predsjednika žirija će se udvostručiti. Ukoliko je u konkurenciji rad njihove agencije/dizajn studija, članovi žirija ne smiju bodovati taj rad.

Svaki član žirija potpisuje svoj ispunjeni obrazac.