English | Deutsch | EPAMEDIA International
Početna
Početna

NEWS

 
 
Svrha natječaja je promocija Billboard površina kao moćnog i relevantnog medija. Iako "klasičniji", on svakako ima svoju ulogu i u digitalnom svijetu, naravno ako se koristi na pravi način - kreativno i pametno. Vidimo kako je i u ovom natječaju on među publikom percipiran kao relevantna nagrada i kao inicijator nacionalne rasprave koji se prelila u digitalni svijet iz kojeg će se ponovo vratiti na oglasne panoe. Kampanje poput ove i jesu zapravo idealan spoj online i offline medija koji ruku pod ruku optimalno dolaze do ciljane publike.

outdoor + online = uspješna kampanja s velikim impactom


RECITOGLASNO


Impressum Kontakti Lokacija ureda Registrirani klijenti Download